W Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki dzieci mogą rozpocząć naukę i zabawę już od trzeciego roku życia. W roku szkolnym 2023/2024 są cztery oddziały przedszkolne: jedna grupa dzieci 3-4 letnich oraz trzy grupy dzieci 5-6 letnich. Szkoła posiada dobrze przygotowane zaplecze dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj, sale do zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze spełniającymi normy meblami, grami, zabawkami edukacyjnymi oraz dostęp do łazienek dostosowanych do wieku dzieci.

Przygotowaliśmy szkolne otoczenie tak, aby poprzez działanie wspierać wszechstronny rozwój dzieci. Naszym celem  jest rozwijanie i pielęgnowanie samodzielności u dzieci, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz współpracy w grupie rówieśniczej. W naszej Szkole dzieci stają się odkrywcami i twórcami. Przygotowujemy je do czerpania przyjemności z nauki.

Celem nadrzędnym edukacji w oddziałach przedszkolnych jest:

 • współpraca i współdziałanie w grupie;
 • rozwijanie kreatywności;
 • samodzielność dzieci;
 • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo;
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałemi możliwościami rozwojowymi;
 • przygotowanie dzieci 6- letnich do nauki szkolnej;
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

W oddziałach przedszkolnych realizowana jest podstawa programowa. 

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych dbają o wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, między innymi poprzez: profesjonalne przygotowanie do zajęć, wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.        

Dzieci mogą zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w razie potrzeby kierowane są do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci mogą korzystać z terapii logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, zajęć z psychologiem, pedagogiem oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zależności od indywidualnych potrzeb.

W oddziale przedszkolnym 3-4 latków w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki zapewniamy:

 • opiekę dydaktyczno-wychowawczą w godzinach 8:00 – 13:00;
 • język angielski, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut;
 • grupową terapię logopedyczną;
 • religię, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut;
 • udział w projektach i innowacjach;
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe;
 • opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki (w razie potrzeby);
 • dzieci biorą udział w wycieczkach;
 • możliwość udziału w konkursach i przeglądach;
 • możliwość wykupienia obiadów w stołówce szkolnej.

W oddziałach przedszkolnych 5-6 latków w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki zapewniamy:

 • opiekę dydaktyczno-wychowawczą w systemie zmianowym (5 godzin dziennie);
 • język angielski, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut;
 • terapię logopedyczną (w razie potrzeby);
 • religię, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut;
 • etykę;
 • udział w projektach i innowacjach;
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe;
 • opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki (w razie potrzeby);
 • dzieci biorą udział w wycieczkach;
 • możliwość udziału w konkursach i przeglądach;
 • możliwość wykupienia obiadów w stołówce szkolnej,
 • dzieci mogą korzystać z autobusu szkolnego (zgody dostępne u Wychowawców);
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej.

Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych biorą udział w uroczystościach szkolnych, akademiach okolicznościowych, przedstawieniach. Dzieci świętują ważne dni, między innymi: Dzień Patrona Szkoły, dzień kropki, dzień przedszkolaka, dzień pieczonego ziemniaka, Dzień pluszowego misia, Mikołajki, dzień kota, pierwszy dzień wiosny, dzień dziecka.

Dzieci przygotowują występy między innymi z okazji Pasowania na przedszkolaka/starszaka, świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych:

Oddział przedszkolny 0a: mgr Patrycja Bania-Skuza

Oddział przedszkolny 0b: mgr Anita Blin

Oddział przedszkolny 0c: mgr Katarzyna Zybert

Oddział przedszkolny 0d: mgr Dorota Odziomek

 

Pomoc nauczyciela w oddziałach przedszkolnych:

Monika Dydowicz

Justyna Walkowiak

Sylwia Żak

 

WYPOSAŻENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2024/2025

GRUPA 3-4 LATKI

W trakcie przygotowania

 

GRUPA DZIECI 5– i 6-LETNICH

W trakcie przygotowania

 

Innowacje i projekty w oddziałach przedszkolnych

W roku szkolnym 2023/2024 oddziały przedszkolne biorą udział w innowacji pedagogicznej „Sensorki – zabawy stymulujące zmysły”.

Projekty edukacyjne w oddziałach przedszkolnych:

 • Oddział przedszkolny 0a:

- #20minutdlamatematyki

- „Witaminki”

 • Oddział przedszkolny 0b:

- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwanie Teodora”

 • Oddział przedszkolny 0c:

- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury”

 • Oddział przedszkolny 0d:

-  #20minutdlamatematyki

- „Mamo, tato wolę wodę!”