Regulamin konkursu z języka polskiego


Regulamin konkursu z języka polskiego

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII.
2. Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy z języka polskiego, kulturoznawstwa, filozofii.
3. Co miesiąc zostanie ogłoszony na stronie szkoły (www.zsgorsk.pl) zestaw pytań, na które należy udzielić samodzielnie pisemnych odpowiedzi.    Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, jednak odpowiedzi muszą być indywidualnie opracowane przez uczestnika konkursu. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie uczestnika z konkursu.
4. Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u organizatora.
5. Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu zadań będzie można uzyskać 15 punktów.
6. Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.
7. W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie rozwiążą test sprawdzający zdobyte podczas konkursu wiadomości.
8. Za udział w konkursie uczestnik otrzymuje punkty z zachowania zgodnie  ze szkolnym regulaminem. Uczestnik może także uzyskać ocenę końcoworoczną o stopień wyższą.
9. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!

 K.Strzałkowska-Aranin


Pytania na grudzień


Termin składania prac: 10 stycznia 2023r.

1. Z jakiego kraju wywodzi się obrzęd ubierania choinki?

2. Podaj tytuł najstarszej polskiej kolędy.

3. W jakim kraju zaczęto wypiekać znane nam w dzisiejszej postaci opłatki?

4. Podaj i wyjaśnij trzy definicje słowa kolęda.

5. Która z polskich tradycji bożonarodzeniowych została wpisana na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO?

6. Która polska kolęda ma melodię poloneza koronacyjnego Władysława IV, a słowa do niej napisał prawdopodobnie królewski kaznodzieja Piotr Skarga?

7. Kto przynosi dzieciom prezenty pod choinkę w różnych regionach Polski?

8. Według jednej z tradycji ludowych w różnych regionach Polski pod stół wigilijny wkładano żelazne narzędzia, np. kosy czy lemiesze od pługa. Po co?

9. Co to takiego i jaki związek ze świętami Bożego Narodzenia mają: siemieniotka, bukty, brzadówka?

 

 

 

.