rada r logo

Przewodniczący Rady Rodziców Mojcner Sebastian
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Łatka Hanna
Skarbnik Rady Rodziców Tarasienko Marcin
Sekretarz Rady Rodziców Górska Karolina
Konto Rady Rodziców: 83 9511 0000 2005 0027 1439 0001

 

Rok szkolny 2022/2023