rada r logo

Przewodniczący Rady Rodziców Mojcner Sebastian
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Łatka Hanna
Skarbnik Rady Rodziców Woźniak Lidia
Sekretarz Rady Rodziców Oszyńska Monika
Konto Rady Rodziców: 83 9511 0000 2005 0027 1439 0001