Regulamin konkursu „REBUSOMANIA”


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII.

2. Konkurs jest indywidualny.

3. Co dwa tygodnie zostanie zaprezentowany na stronie szkoły zestaw rebusów, które należy samodzielnie rozwiązać. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie uczestnika z konkursu.

4. Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u organizatora konkursu.

5. Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu będzie można uzyskać 8 punktów.

6. Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.

7. W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie w wyznaczonym terminie zmierzą się z rozwiązywaniem rebusów w formie testowej w szkole.

8. Za udział w konkursie uczestnik otrzymuje punkty z zachowania zgodnie  ze szkolnym regulaminem.

9. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

Pamiętaj! Rebusy literowe rozwijają twórcze myślenie  i orientację przestrzenną😊

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!

K.Strzałkowska-Aranin


Zadanie na grudzień

Termin nadsyłania odpowiedzi: 10 stycznia 2023r.

r 1 12

r 1 12
 

 r 2 12

r 2 12