Zespół Szkół w Górsku w projekcie „Nauka na wyciągnięcie ręki”

Projekt „Nauka na wyciagnięcie ręki”, realizowany przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Z ramienia szkoły koordynatorami projektu są: Dawid Basak i Violetta Urbańska.

Celem projektu - Nauka na wyciągnięcie ręki - jest popularyzacja nauki z wybranych dziedzin biologii: fizjologii roślin, biologii molekularnej, biotechnologii, biologii komórki, ekologii oraz zaprezentowania wyników własnych badań naukowych kadry dydaktycznej wśród młodzieży uczęszczającej do gimnazjum w mniejszych miejscowościach woj. kujawsko-pomorskiego. Popularyzacja obejmie uczniów od 12 do 16 roku życia, którzy nie mają częstego kontaktu z pracownikami naukowymi. Celem jest dotarcie do zdolnych uczniów, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań biologicznych. Uczestniczenie młodzieży w tym projekcie umożliwi zapoznanie się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem, w którym mogą w przyszłości studiować. Projekt będzie realizowany w okresie od lutego do czerwca 2017 r.


Zajęcia na UMK dla uczniów klas trzecich

Dzięki udziałowi w projekcie „Nauka na wyciągnięcie ręki”, uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum mogli poczuć się jak studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wysłuchali dwóch wykładów: „Skrzydełko czy nóżka? Fascynujący świat roślin mięsożernych” oraz „Jak w laboratorium stworzyć roślinę transgeniczną?”. Uczniowie brali także udział w zajęciach laboratoryjnych. Odkrywali tajemnice komórek pod obiektywem mikroskopu, obserwowali muszki owocowe, własne DNA. Próbowali także stransformować roślinę oraz dowiedzieli się, jak wyhodować roślinę w probówce. Od teraz nie są im obce pojęcia takie, jak: plazmoliza, eksplantan, kalus, pożywka. Pracowali w sterylnych warunkach laboratorium biologicznego. Poznali dziki szczep Drosophila melanogaster, hodują własnego Ficusa beniamina w probówce.

Violetta Urbańska

Zobacz zdjęcia z zajęć