Plakat reklamujący bibliotekę szkolną

Organizator: Biblioteka SP w Górsku

Cele konkursu:

  1. Rozbudzenie zainteresowań artystycznych i czytelniczych
  2. Promocja i popularyzacja biblioteki.
  3. Mobilizowanie uczniów do czytania.

Termin konkursu:

Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do końca stycznia 2022 r.

Warunki konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Górsku.
  2. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu reklamującego bibliotekę szkolną.
  3. Każdy uczeń może złożyć jedną indywidualnie wykonaną pracę.
  4. Prace mogą być wykonane techniką dowolną (np. rysunek, kolaż, techniki mieszane itp.), nie w mniejszym formacie jak A3.
  5. Liczy się kreatywność autorów, zgodność z tematem konkursu i estetyka wykonania.
  6. Praca powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko oraz klasa)
  7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, wyeksponowane na tablicy bibliotecznej, a ich autorzy nagrodzeni.

Zapraszamy!

Marzanna Bieńkowska

Maciej Siudowski