logonprcz

Drodzy Czytelnicy!

Z radością informujemy, iż nasz wniosek o wsparcie finansowe na rok 2021 w ramach „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021/ 2025” został pozytywnie rozpatrzony.

Nasza placówka uzyskała dofinansowanie w kwocie 15 000 zł (w tym 3 000 zł wkład własny organu prowadzącego).

Otrzymane środki finansowe przeznaczyliśmy na:

  • zakup nowości z rynku wydawniczego, lektur, pozycji o tematyce historycznej, poświęconej w szczególności historii Polski XX wieku oraz patriotycznej, uzupełnienie serii i kolejnych tomów książek; 
  • realizację działań promujących czytelnictwo;
  • zakup elementów wyposażenia do biblioteki.

Niebawem na półkach biblioteki szkolnej znajdzie się blisko 550 nowych książek. Będzie co czytać!

 

 

REALIZACJA ZADAŃ

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

            Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Górsku przystąpiły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalonego na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

            Projekt realizowany był w okresie od września 2022 roku do czerwca 2023 roku i obejmował wszystkie oddziały przedszkolne.

            W ramach projektu oddziały przedszkolne otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 3125 zł z przeznaczeniem na: zakup książek w wysokości 2500 oraz realizację działań promujących czytelnictwo w wysokości 625 zł. Zakupiono 146 książek, które przekazano do sal oddziałów przedszkolnych.

 

Podjęte działania

1. Współpraca z biblioteką publiczną.

- podpisanie umowy,

- udział w wydarzeniu czytelniczym „Święto Pluszowego Misia”,

- udział w spotkaniu z Barbarą Supeł - autorką książek dla dzieci ,

- wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, udział zajęciach organizowanych przez bibliotekę (wg potrzeb , na bieżąco, strona internetowa).

2. Współpraca z biblioteka szkolną:

- wizyta w bibliotece szkolnej i zapoznanie z pracą biblioteki - w ramach obchodów: Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, (wszystkie grupy),

- zajęcia czytelnicze połączone z wizytą w bibliotece szkolnej z okazji - Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy oraz obchodów Tygodnia Bibliotek (wszystkie grupy).

3. Spotkania dla rodziców uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci:

- e-mail,

- przekazanie informacji na zebraniu,

- „5 minut dla smyka” - czytanie w domu .

4. Spotkanie z twórcami literatury:

- spotkanie z pisarką - p. Anastazją Okulicz- Kozaryn, autorką książek „Razem z dzieckiem” - zajęcia w formie warsztatowej - jestem ważnym i wartościowym człowiekiem, co to jest poczucie własnej wartości i dlaczego to jest ważne,

- udział w spotkaniu z Barbarą Supeł - autorką książek dla dzieci.

5. Konkursy:

- konkurs „bajkowa dynia”,

- konkurs recytatorski „Brzechwa i Tuwim dzieciom”,

- konkurs rodzinny „Zakładka do książki”.

6. Imprezy promujące czytelnictwo:

- Dzień Pluszowego Misia - grupy 0A, 0B - czytanie książek, których bohaterem jest miś; poznanie historii oraz bohatera święta (prezentacja multimedialna); oglądanie bajki z motywem misia.

- „Dzień Książek” - wizyta w bibliotece szkolnej: poznanie zasad obowiązujących w bibliotece, informacje o zgromadzonym księgozbiorze.

7. Zajęcia:

- „Spotkanie z Martynką” - zajęcia z cyklem książek „Martynka”,

- zajęcia z wykorzystaniem książek „Pucio”, „Kicia Kocia”,

- spotkanie z książką (grupa 0A): wizyta w bibliotece szkolnej; poznanie budowy książki; głośne czytanie pozycji G. Kasdepke „A ja nie chcę być księżniczką” przez nauczyciela; kolorowanka tematyczna „biblioteka i książki”

8. Inne przedsięwzięcia:

- cykliczne głośne czytanie książek przez wychowawcę,

- głośne czytanie książek przez rodziców w trakcie ich wizyt w oddziałach przedszkolnych,

- codzienne czytanie w świetlicy szkolnej przez wychowawców oraz zaproszonych rodziców,

- przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” ,

- udział w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywało się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Akcję zorganizowała biblioteka szkolna. (28 października 2022 r.),

- zabawa karnawałowa pod hasłem „Poznaj, jaką jestem postacią bajkową”,

- udział w I Ogólnopolskiej akcji Czytanie na Polanie 2023 organizowanej przez bibliotekę i świetlicę szkolną (19.06.2023 r.).

9. Organizacja „Kącika czytelniczego” w każdej sali:

- ułożenie książek na półkach,

- wypożyczanie książek dzieciom do domu.