Edukacja czytelniczo-medialna

 

Dla dzieci z grup zero i uczniów klas I-III realizowany jest program autorski pt. „Czytelnicza przygoda". Celem programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej i pozaszkolnej. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, poznawanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką, poznanie pracy bibliotekarza, księgarza, wydawcy. A także wdrażanie uczniów do poszanowania książek i innych dokumentów bibliotecznych.